Zapisnik s utakmice (2019-11-05)

Alfa Mace
 
Kapetan: Sanja Milinković
A1: Sanja Milinković (0:2)
A2: Klara Jukica (3:1)
A3: Lidija Vitezica (2:2)
A4: Sanja Petrović (2:1)
 
Re1: Vana Rončević (Jukica) (2:0)
Re2: Neva Belavić (0:1)
Team 333 Dame
 
Kapetan: Ana Šarić
B1: Doris Silajdžić (1:2)
B2: Ivana Maljković (2:2)
B3: Tatjana Krištofor (3:1)
B4: (0:2)
 
Re1: Mila Budišin (0:1)
Re2: Ana Šarić (1:1)

Rezultati

Alfa Mace9(20)-7(16)Team 333 Dame
 
Sanja Milinković1-2Doris Silajdžić
Klara Jukica0-2Ivana Maljković
Lidija Vitezica0-2Tatjana Krištofor
Sanja Petrović2-0
 
Sanja Milinković0-2Tatjana Krištofor
Klara Jukica2-0
Lidija Vitezica2-0Doris Silajdžić
Sanja Petrović0-2Ivana Maljković
 
Vana Rončević (Jukica)2-0Ana Šarić
Klara Jukica2-0Tatjana Krištofor
Lidija Vitezica2-1Ivana Maljković
Sanja Petrović2-0Doris Silajdžić
 
Vana Rončević (Jukica)2-1Ivana Maljković
Klara Jukica2-0Mila Budišin
Lidija Vitezica0-2Ana Šarić
Neva Belavić1-2Tatjana Krištofor