Zapisnik s utakmice (2019-10-29)

Gim Return
 
Kapetan:
A1: (1:2)
A2: Blaženka Predovan (3:1)
A3: Kristina Frković (0:4)
A4: Iva Vranić (1:3)
 
Re1: Maria Grego (0:1)
Re2:
Alfa Mace
 
Kapetan: Sanja Milinković
B1: Sanja Petrović (3:0)
B2: Sanja Milinković (1:0)
B3: Lidija Vitezica (2:2)
B4: Vana Rončević (Jukica) (3:1)
 
Re1: Klara Jukica (0:1)
Re2: Sonja Barak (2:1)

Rezultati

Gim Return5(14)-11(23)Alfa Mace
 
1-2Sanja Petrović
Blaženka Predovan1-2Sanja Milinković
Kristina Frković0-2Lidija Vitezica
Iva Vranić0-2Vana Rončević (Jukica)
 
2-0Lidija Vitezica
Blaženka Predovan2-0Vana Rončević (Jukica)
Kristina Frković0-2Sanja Petrović
Iva Vranić2-0Sonja Barak
 
1-2Vana Rončević (Jukica)
Blaženka Predovan2-1Lidija Vitezica
Kristina Frković0-2Sonja Barak
Iva Vranić0-2Sanja Petrović
 
Maria Grego0-2Sonja Barak
Blaženka Predovan2-0Klara Jukica
Kristina Frković0-2Vana Rončević (Jukica)
Iva Vranić1-2Lidija Vitezica