Zapisnik s utakmice (2022-03-25)

Lovran
 
Kapetan: Radivoj Bistre
A1: Luka Jovanović (3:1)
A2: Željko Brumnjak (1:3)
A3: Jasmin Kujundžić (1:3)
A4: Danijel Beganović (0:2)
 
Re1: Radivoj Bistre (1:1)
Re2: Adriano Janjetić (0:0)
Klapa Nevera s Kvarnera
 
Kapetan: Sanjin Tomljanović
B1: Damir Gibičar (2:2)
B2: Destan Imeraj (3:1)
B3: Josip Vrbić (1:1)
B4: (4:0)
 
Re1: Sanjin Tomljanović (0:2)
Re2: Dino Stifanich (0:0)

Rezultati

Lovran6(16)-10(22)Klapa Nevera s Kvarnera
 
Luka Jovanović2-1Damir Gibičar
Željko Brumnjak1-2Destan Imeraj
Jasmin Kujundžić1-2Josip Vrbić
Danijel Beganović0-2
 
Luka Jovanović2-0Josip Vrbić
Željko Brumnjak0-2
Jasmin Kujundžić2-0Damir Gibičar
Danijel Beganović0-2Destan Imeraj
 
Luka Jovanović0-2
Željko Brumnjak2-0Sanjin Tomljanović
Jasmin Kujundžić0-2Destan Imeraj
Radivoj Bistre1-2Damir Gibičar
 
Luka Jovanović2-1Destan Imeraj
Željko Brumnjak1-2Damir Gibičar
Jasmin Kujundžić0-2
Radivoj Bistre2-0Sanjin Tomljanović