Zapisnik s utakmice (2021-11-05)

Lovran
 
Kapetan: Radivoj Bistre
A1: Jasmin Kujundžić (0:4)
A2: Adriano Janjetić (2:2)
A3: Branka Bistre (2:2)
A4: Danijel Beganović (1:2)
 
Re1: Diana Janjetić (0:0)
Re2: Mauro Alkić (0:1)
Team 999
 
Kapetan: Dalibor Car
B1: Željka Polonijo (2:2)
B2: Željko Polonijo (4:0)
B3: Dalibor Car (4:0)
B4: Ana Šarić (1:3)
 
Re1:
Re2:

Rezultati

Lovran5(15)-11(26)Team 999
 
Jasmin Kujundžić1-2Željka Polonijo
Adriano Janjetić1-2Željko Polonijo
Branka Bistre0-2Dalibor Car
Danijel Beganović2-1Ana Šarić
 
Jasmin Kujundžić1-2Dalibor Car
Adriano Janjetić2-1Ana Šarić
Branka Bistre2-1Željka Polonijo
Danijel Beganović0-2Željko Polonijo
 
Jasmin Kujundžić1-2Ana Šarić
Adriano Janjetić0-2Dalibor Car
Branka Bistre0-2Željko Polonijo
Danijel Beganović1-2Željka Polonijo
 
Jasmin Kujundžić0-2Željko Polonijo
Adriano Janjetić2-0Željka Polonijo
Branka Bistre2-1Ana Šarić
Mauro Alkić0-2Dalibor Car