Zapisnik s utakmice (2021-10-29)

Klapa Nevera s Kvarnera
 
Kapetan: Sanjin Tomljanović
A1: (4:0)
A2: Sanjin Tomljanović (0:2)
A3: Destan Imeraj (2:2)
A4: Josip Vrbić (4:0)
 
Re1: Zoran Bedenik (0:0)
Re2: Damir Gibičar (0:2)
Alfa Team
 
Kapetan: Dražen Petrović
B1: Dražen Petrović (0:2)
B2: Ivan Jugović (2:2)
B3: Adi Hatić (1:3)
B4: Zoran Lukić (2:2)
 
Re1: Vlade Belavić (1:1)
Re2:

Rezultati

Klapa Nevera s Kvarnera10(20)-6(17)Alfa Team
 
2-0Dražen Petrović
Sanjin Tomljanović0-2Ivan Jugović
Destan Imeraj2-1Adi Hatić
Josip Vrbić2-0Zoran Lukić
 
2-1Adi Hatić
Sanjin Tomljanović0-2Zoran Lukić
Destan Imeraj2-1Dražen Petrović
Josip Vrbić2-1Ivan Jugović
 
2-0Zoran Lukić
Damir Gibičar0-2Adi Hatić
Destan Imeraj0-2Ivan Jugović
Josip Vrbić2-1Vlade Belavić
 
2-0Ivan Jugović
Damir Gibičar0-2Vlade Belavić
Destan Imeraj0-2Zoran Lukić
Josip Vrbić2-0Adi Hatić