Zapisnik s utakmice (2019-11-19)

Alfa Mace
 
Kapetan: Sanja Milinković
A1: Lidija Vitezica (0:2)
A2: Sonja Barak (1:3)
A3: Klara Jukica (0:2)
A4: Vana Rončević (Jukica) (3:1)
 
Re1: Sanja Milinković (1:1)
Re2: Doris Turkanović (1:1)
Gim Return
 
Kapetan:
B1: (4:0)
B2: Blaženka Predovan (2:2)
B3: Iva Vranić (3:1)
B4: Maria Grego (1:3)
 
Re1:
Re2:

Rezultati

Alfa Mace6(17)-10(22)Gim Return
 
Lidija Vitezica1-2
Sonja Barak0-2Blaženka Predovan
Klara Jukica1-2Iva Vranić
Vana Rončević (Jukica)2-0Maria Grego
 
Lidija Vitezica1-2Iva Vranić
Sonja Barak2-1Maria Grego
Klara Jukica0-2
Vana Rončević (Jukica)2-0Blaženka Predovan
 
Doris Turkanović0-2Maria Grego
Sonja Barak0-2Iva Vranić
Sanja Milinković1-2Blaženka Predovan
Vana Rončević (Jukica)0-2
 
Doris Turkanović2-0Blaženka Predovan
Sonja Barak1-2
Sanja Milinković2-1Maria Grego
Vana Rončević (Jukica)2-0Iva Vranić